• Ianao anie ilay nofidiny eh? toa anao izao mihitsy lay olona tsy mba diso anjara amin'ny fahasoavany, raha marina aminao izany dia manaova #Amen tia anao Jesôsy

 • Ianao anie ilay nofidiny eh? toa anao izao mihitsy lay olona tsy mba diso anjara amin'ny fahasoavany, raha marina aminao izany dia manaova #Amen tia anao Jesôsy

 • Ianao anie ilay nofidiny eh? toa anao izao mihitsy lay olona tsy mba diso anjara amin'ny fahasoavany, raha marina aminao izany dia manaova #Amen

 • Raha Jereko ny eo aloha hitako Jesô mahagaga
  Raha jereko ny ao afara i satana vaky vava
  Raha ny manodidina ahy tena vakivava mihitsy
  Hafahafa ny natiorako eh
  Jesôsy no ato anatiko
  Zanak'Andriamanitro
  Zay lazainy tsy maintsy misy
  Toy n tamin'ny andron'Genesisy
  #Joseph_d_Af

  • Hello Dear, I am Maryanne how are you?
   after going through your profile.
   i will like to tell you something
   serious and important if you
   can send me message now
   (maryannedesmond23@hotmail.com)
   Thanks and remain bless.
   Best Regard,Maryanne

  • Hello Dear, I am Maryanne how are you?
   after going through your profile.
   i will like to tell you something
   serious and important if you
   can send me message now
   (maryannedesmond23@hotmail.com)
   Thanks and remain bless.
   Best Regard,Maryanne

 • BE BLESSED BY THE KING OF GLORY